Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Správce osobních údajů
 2. a) Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. 
 3. b) Správcem Vašich osobních údajů při používání webu je společnost Fokus Labe, z.ú., jako provozovatel webových stránek, Sídlo: Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:        44 22 65 86, zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 111.
 4. c) V tomto dokumentu naleznete základní informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a jaké máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
 5. d) V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailu: infod@fokuslabe.cz, nebo manažera cateringu na tel. čísle: +420 734 570 025, nebo poštou na adrese: Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

2.1. Jako správce zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, pokud se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu, tak uživatelské jméno a heslo
 2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožní kontakt s Vámi, zejména emailová adresa, telefonní kontakt, adresa pro doručení, fakturační údaje a Váš kontakt na sociálních sítích
 3. Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které jste na stránkách společnosti fokuscatering.cz učinili
 4. Údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, Vaše IP adresa, údaje ze souboru cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

 

III. Údaje zpracovávané při poptávce, nebo registraci

3.1. V případě, že na webu Fokus Labe catering učiníte poptávku bez registrace, je třeba zadat následující údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Kontaktní email
 3. Telefonní kontakt
 4. Stručný popis akce, kterou chystáte

3.2. Pokud si vytvoříte profil za účelem poptávky a nabídky cateringu, je třeba zadat heslo, jehož pomocí se ke svému účtu přihlásíte

3.3. V souvislosti s Vaší poptávkou dále zaznamenáváme následující:

 1. Údaje o provedených poptávkách
 2. Nabídky, které jste si prohlédli
 3. Filtry, které jste si zvolili

3.4. V souvislosti s Vaší případnou objednávkou je dále třeba zadat tyto údaje:

 1. Ulice a čp.
 2. Město, PSČ
 3. Fakturační údaje

 

3.5. Zpracování osobních údajů je prováděno:

 1. Na základě plnění smlouvy, kdy prostřednictvím webu fokuscatering.cz objednáte jakékoliv služby, či provedete registraci (provedení registrace dochází k uzavření smlouvy dle (čl. 6, odst. 1, písm) b, Nařízení)
 2. Pro účely splnění právních povinností, stanovených zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o dani z přidané hodnoty, či zákona o účetnictví (čl. 6, odst. 1, písm) C, Nařízení)
 3. Pro účely našich oprávněných zájmů, zejména za účelem zlepšování poskytovaných služeb, či poskytování nabídek na míru (čl. 6, odst. 1, písm) f, Nařízení)

3.6. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je prováděno na základě výše uvedených bodů, není potřeba ke zpracování osobních údajů Vašeho výslovného souhlasu.

 

 1. Údaje shromažďované při používání webu fokuscatering.cz

4.1. Při prohlížení webových stránek společnosti fokuscatering.cz, dochází k ukládání a následnému čtení cookies z Vašeho zařízení. Cookies jsou malé soubory, sloužící k fungování všech funkcí webu fokuscatering.cz.

4.2. Cookies nám Vás pomáhají identifikovat při pohybu na našem webu a při jeho opětovném navštívení (umožňují například zapamatování Vašeho přihlášení na web, takže při opětovném navštívení nemusíte zadávat znovu přihlašovací údaje). Cookies nám dále umožňují sledovat návštěvnost na webu Fokus Labe catering, vytvářet statistiky, přehledy a účinnost reklamy.

4.3. Umožňuje také uložit cookies třetím stranám, které je mohou používat ke sběru údajů o Vašem chování na webu společnosti, či jiných webových stránkách, při zobrazení nabídek a reklamy, nebo k propojení se sociálními sítěmi.

4.4. Cookies jsou používány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného na webu fokuscatering.cz. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vypnutím v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

4.5. Používání Google Remarketingu.  Tato funkce slouží k zobrazování reklam na základě zájmu návštěvníka, kterému se mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, a které si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google.

4.6. Používání technologie Retargetingu od služby Sklik. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od společnosti Seznam a umožňuje návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby, ukázat naši reklamu v síti společnosti Seznam, a.s.

 

 1. Předávání osobních údajů dalším stranám

5.1. Ve velké většině případů zpracováváme Vaše osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V určitých případech ale předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám a to:

 1. V souvislosti s Vaší poptávkou a následným objednáním služeb u cateringu, předáváme Vaše osobní údaje k dalšímu vyřízení, jedná se o kontaktní údaje nezbytné k vyřízení Vaší objednávky.
 2. Na základě Vašeho souhlasu předáváme reklamním a sociálním sítím, konkrétně Google, Seznam, Facebook….
 3. Vaše osobní údaje dále předáváme našim zpracovatelům, kterými jsou: agentura marketingu PrimaFuture.cz s.r.o., popřípadě jiné, dodavatelem najaté marketingové agentury

 

 1. Vaše práva při zpracování osobních údajů

6.1. Právo na přístup. Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Správce Vám též na Vaši žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

6.2. Právo na opravu. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné, nebo nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají.

6.3. Právo na výmaz. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán alespoň jeden z důvodů vymezených v čl. 17 Nářízení (osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly shromážděny).

6.4. Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, např. subjekt uvádí nepřesné údaje, podal námitku, atd..)

6.5. Právo na přenositelnost. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli správci a tyto údaje předat jinému správci v případech vymezených v čl. 20 Nařízení.

6.6. Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to zejména v případě, že správce provádí toto zpracování na základě oprávněného zájmu.

6.7. Oznamování porušení ochrany osobních dat. V případě zjištění, nebo případného porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, kdy bude zjištěno vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je správce povinen toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

6.8. Právo podat stížnost. V případě pochybností, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány spolu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti jako správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.